Remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zakończony – ważna informacja dla mieszkańców.

utworzone przez | lis 10, 2023 | Lokalne

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju poinformował o zakończeniu remontu swojej siedziby.

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju pragnie poinformować o zakończeniu zadania inwestycyjnego o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju”.

Na czym polegał remont Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju?

Prace remontowe i termomodernizacyjne przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój stanowiły integralną część projektu o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju”. W ramach tego przedsięwzięcia poddano kompleksowym zmianom budynek, obejmując ocieplenie, wymianę stolarki zewnętrznej, modernizację oświetlenia, przebudowę systemu grzewczego, oraz zainstalowanie nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki tym działaniom, nie tylko poprawiono warunki energetyczne budynku, ale także wprowadzono innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do zrównoważonego i efektywnego zarządzania zasobami energetycznymi.

Które wydziały zostały przeniesione do wyremontowanej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na alei Mickiewicza 10?

1. Burmistrz MiG
2. Zastępca Burmistrza MiG
3. Sekretarz MiG
4. Skarbnik MiG
5. Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA)
• Biuro Obsługi Interesanta,
• Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza,
• Biuro Obsługi Informatycznej Gminy;
6. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska (BUŚ),
7. Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (RSID).
8. Wydział Finansowo-Budżetowego (FB),
9. Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej (OIS),
10. Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Spraw Uzdrowiskowych (PKSU),
11. Radca prawny,
12. Kontrola wewnętrzna,
13. Audytor,
14. Inspektor Ochrony Danych,
15. Koordynator ds. dostępności
16. Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Strategicznego Gminy Busko-Zdrój
17. Główny Specjalista ds. Inwestycji

Co z pozostałymi wydziałami należącymi do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju?

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru Właścicielskiego i Rolnictwa (GNWR), oraz Wydział Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych (GKUM) nadal pozostaje w budynku „Lotos” przy Placu Zwycięstwa 11/12 w Busku-Zdroju, na drugim piętrze z wejściem od strony parkingu.

Urząd Stanu Cywilnego pozostaje w budynku przy ul. Bocznej 7 w Busku-Zdroju.

Straż Miejska nadal pozostaje w budynku Biblioteki mieszczącym się na os. Orła Białego 17, z wejściem od strony południowej.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

logo

WIADOMOŚCI BUSKO

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

CO ROBIĆ W BUSKU-ZDROJU?

WYDARZENIA BUSKO-ZDRÓJ

KATALOG FIRM I OBIEKTÓW

POCIĄG BUSKO - KIELCE

BUSY BUSKO - KIELCE