Ruszyło głosowanie na projekty – Budżet Obywatelski 2024!

utworzone przez | paź 11, 2023 | Lokalne

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ogłosił listę projektów, które mieszkańcy mogą sfinansować z budżetu obywatelskiego na rok 2024. Głosowanie rozpoczyna się dziś!

Czy wiesz, jak możesz oddać głos?

1. Osobiście, możesz to zrobić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10, pokój nr 3. Głos możesz oddać w dniach 11-25 października 2023 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w poniedziałek oraz od 7:00 do 15:00 od wtorku do piątku.

2. Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. [GŁOSOWANIE]

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w głosowaniu na Budżet Obywatelski na rok 2024:

1. Zwiększenie potencjału bojowego OSP wraz z rozwojem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Widuchowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania.

[ZOBACZ PRZEDSTAWIENIE PROEJKTU OSP WIDUCHOWA]

2. Zadaszenie nad placem mieszczącym się za budynkiem świetlicy, przed altaną plenerową, na którym odbywają się imprezy kulturalne i zabawy dla dzieci organizowane dla mieszkańców wsi Łagiewniki.

[ZOBACZ PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU Z ŁAGIEWNIK]

3. Wymiana bramy garażowej z napędem elektrycznym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach.

4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach.

[ZOBACZ PRZEDSTAWNIENIE PROJEKTU OSP MIKUŁOWICE]

5. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach – wymiana pokrycia dachowego, malowanie ścian oraz doposażenie budynku.

[ZOBACZ PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU ZE ZBLUDOWIC]

6. Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych /zakup oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie ZPO w Szańcu.

[ZOBACZ PRZEDSTAWIENIE PROEJKTU Z SZAŃCA]

7. Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej przy bramie wjazdowej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju

8. Remont drogi gminnej w Oleszkach, droga nr 397

9. Modernizacja systemu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej oraz Strażnicy OSP w Skotnikach Małych. Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze, wraz z instalacją fotowoltaiczną.

[ZOBACZ PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU OSP SKOTNIKI MAŁE]

10. Świetlica przyjazna mieszkańcom-zagospodarowanie placu przy budynku OSP (Kotki) wykonanie ogrodzenia od strony północnej i zachodniej, wykonanie altany wraz z utwardzeniem z kostki oraz elementów małej architektury (ławki, stoły).

11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki szkoły poprzez wymianę wykładzin na korytarzach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju.

12. Buska Młodzież-Razem Ratujemy Życie – zakup defibrylatorów do obiektów gminnych.

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 listopada 2023 roku.

Jeśli chciałbyś przedstawić swoją inicjatywę w formie video skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do głosowania!

miejsce na reklame prostokat

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

logo

WIADOMOŚCI BUSKO

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

CO ROBIĆ W BUSKU-ZDROJU?

WYDARZENIA BUSKO-ZDRÓJ

KATALOG FIRM I OBIEKTÓW

POCIĄG BUSKO - KIELCE

BUSY BUSKO - KIELCE