Dziś Uczeń – Jutro Student – ruszyła rekrutacja do projektu w którym wezmą udział uczniowie z powiatu buskiego

utworzone przez | lis 10, 2023 | Lokalne

Powiat buski bierze udział w projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student”

W dynamicznie zmieniającym się świecie, inwestycje w edukację młodego pokolenia stają się kluczowym elementem budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i umiejętnościach. W odpowiedzi na wyzwania współczesnego środowiska edukacyjnego, Powiat Buski we współpracy z partnerami, takimi jak Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz 10 innych Powiatów, zainicjował ambitny program pod nazwą „Dziś Uczeń – Jutro Student”.

Czym jest projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student”?

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student” realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Projekt skoncentrowany jest na wszechstronnym wsparciu uczniów, szczególnie tych z obszarów wiejskich, uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe. Obejmuje on szkoły różnych typów, w tym licea ogólnokształcące i technika.

Które buskie szkoły wezmą udział w projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student”?

W projekcie „Dziś Uczeń – Jutro Student” weźmie udział 5 szkół prowadzonych przez Powiat Buski, tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, II Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, III Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

Jaki jest cel projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student”?

Projekt „Dziś Uczeń – Jutro Student” ma na celu rozbudzenie zainteresowania młodzieży studiami z obszaru inżynierii, technologii i nauk ścisłych. Inicjatywa skupia się na uzupełnieniu wiedzy uczniów, rozbudzeniu ambicji oraz motywacji do nauki przedmiotów ścisłych. W ramach projektu „Dziś Uczeń – Jutro Student” przewidziano niestandardowe doradztwo zawodowe, praktyki na uczelniach wyższych, zajęcia matematyczno-przyrodnicze i języka angielskiego, warsztaty efektywnego uczenia się, festiwale nauki, pikniki naukowe, konkursy przedmiotowe, wizyty studyjne w firmach oraz wyjazdowe szkolenia edukacyjne. Projekt kładzie nacisk na praktyczne doświadczenia i nowoczesne metody nauczania, dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów i przygotowania ich do wymagań współczesnego rynku pracy.

Obecnie trwa rekrutacja do projektu. Wszelkie informacje można uzyskać w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski oraz w Starostwie Powiatowym w Busku – Zdroju.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju / Politechnika Świętokrzyska

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

logo

WIADOMOŚCI BUSKO

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

CO ROBIĆ W BUSKU-ZDROJU?

WYDARZENIA BUSKO-ZDRÓJ

KATALOG FIRM I OBIEKTÓW

POCIĄG BUSKO - KIELCE

BUSY BUSKO - KIELCE