Halo Busko9Katalog9Instytucje kultury9Centrum Aktywizacji Społecznej – Klub Seniora
Klub Seniora w Busku-Zdroju

Centrum Aktywizacji Społecznej – Klub Seniora

Klub Seniora w Busku-Zdroju

Klub Seniora w Busku-Zdroju to placówka działająca w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Został założony w 2018 roku z myślą o aktywizacji społecznej, integracji i włączeniu społecznym osób starszych.

Dla kogo jest Klub Seniora w Busku-Zdroju?

Klub skupia osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie gminy Busko-Zdrój. Celem nadrzędnym Klubu jest zapewnienie seniorom możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego, rozwijania pasji i zainteresowań oraz budowania relacji społecznych.

Integracja w Klubie Seniora w Busku-Zdroju

W Klubie Seniora prowadzone są zajęcia i organizowane wydarzenia kulturalne, edukacyjne i integrujące. Wśród nich znajdują się między innymi: warsztaty plastyczne, kulinarne, rękodzielnicze zajęcia muzyczne, taneczne, sportowe wyjazdy i wycieczki spotkania z ciekawymi ludźmi. Klub Seniora realizuje również ideę drugiego domu dla seniorów. Miejsce to ma być dla nich miejscem spotkań, integracji i rozwoju. Oprócz tego, Klub Seniora jest miejscem zrzeszania organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Busko-Zdrój. Współpraca ta ma na celu wzmocnienie działań na rzecz osób starszych.

Wizja Klubu Seniora

Klub Seniora w Busku-Zdroju jest miejscem, w którym seniorzy mogą aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje pasje i umiejętności, budować relacje społeczne i tworzyć społeczność, która wspiera się wzajemnie. Klub jest otwarty na wszelkie propozycje ze strony seniorów.

WIADOMOŚCI BUSKO

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

CO ROBIĆ W BUSKU-ZDROJU?

WYDARZENIA BUSKO-ZDRÓJ

KATALOG FIRM I OBIEKTÓW

POCIĄG BUSKO - KIELCE

BUSY BUSKO - KIELCE