Halo Busko9Katalog9Instytucje państwowe9Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie
Komisariat Pińczów

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie

Floriańska 4, 28-400 Pińczów czynne całą dobę 47 805 32 00 https://pinczow.policja.gov.pl/

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie pełni kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu pińczowskiego. Jako jednostka podległa Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach, Komenda skupia się na ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń oraz zapewnianiu ochrony bezpieczeństwa publicznego.

Siedziba Komendy, zlokalizowana przy ulicy Floriańskiej 4 w Pińczowie, jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą składać wnioski, skargi czy petycje.

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie prowadzi aktywne działania operacyjno – rozpoznawcze, a także angażuje się w poszukiwania osób i rzeczy, identyfikację zwłok oraz ochronę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na wodach i terenach przywodnych. Dodatkowo, podejmuje inicjatywy prewencyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości nieletnich.

Współpraca z innymi jednostkami Policji, prokuraturą, sądami oraz podmiotami pozapolicyjnymi jest integralną częścią działań Komendy.

W razie potrzeby, pokrzywdzeni lub świadkowie przestępstwa mogą kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub skorzystać z numeru alarmowego 112. Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie działa jako strażnik bezpieczeństwa i porządku, dbając o spokój i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pińczowskiego.

WIADOMOŚCI BUSKO

WIADOMOŚCI LOKALNE

WIADOMOŚCI SPORTOWE

TURYSTYKA

CO ROBIĆ W BUSKU-ZDROJU?

WYDARZENIA BUSKO-ZDRÓJ

KATALOG FIRM I OBIEKTÓW

POCIĄG BUSKO - KIELCE

BUSY BUSKO - KIELCE